PRESSKONFERENS från ”FARC-gerillans terroristnäste i Stockholm” om den i Colombia fängslade journalisten och svensken JOAQUIN PEREZ.


Joaquin Perez, svensk journalist och chef för den alternativa nyhetsbyrån ANNCOL i Stockholm, greps den 21 april när han landade i Venezuela och 72 timmar senare deporterades till Colombia. Han flydde från Colombia 1994 och fick uppehållstillstånd i Sverige där han blev svensk medborgare år 2000. Domaren underkände åklagarsidans bevismaterial i rättegången i juli 2011. Nu har åklagarna kommit tillbaka med nya "bevis" som försvaret avvisar. I själva verket handlar det om lösa anklagelser från den colombianska ambassadens spionnätverk som skapades av 1:e sekretereraren Ernesto Yamhure. Denne avslöjades som en spion och Uribe tvingades att kalla hem honom. I Colombia avslöjades han som både politisk rådgivare som spökskrivare för Carlos Castaño, chef för de paramilitära dödsskvadronerna och som Colombias åklagarväsende hävdar har mördat 150.000 civila colombianer, som i likhet med Joaquin Perez absurt anklagade respektive anklagas för att vara "gerilla".
PRESSKONFERENS från ”FARC-gerillans terroristnäste i Stockholm” om den i Colombia fängslade journalisten och svensken JOAQUIN PEREZ.

Plats: Radiostationen Café Stereos lokaler:
Vattenledningsv. 47, Hägersten. T-stn. Midsommarkransen.

Tid: tisdag 6 mars kl. 10.00

Arrangörer: Kommittén Frige Joaquin Perez

Kontakt: Alberto Muñóz. tel. 0733-2238-15 eller Dick Emanuelsson, latinamerikareporter och vittne i rättegången mot Joaquin Perez, 073-9794-613

Bakgrundstips: "Jag är ingen medlem av gerillan" , intervju med Joaquin Pérez från fängelset. (http://www.flamman.se/jag-ar-ingen-medlem-av-gerillan)BAKGRUND:

Mellan den 14-16 februari genomfördes i Bogota de förberedande rättegångsförhandlingarna och fastställanden av vittnen och bevismaterial i fallet med Joaquin Perez.  Bland vittnena återfinns två svenskar: riksdagsledamoten Jens Holm och latinamerikareportern Dick Emanuelsson. Rättegången kommer att inledas den 16 april.

Från Danmark vittnar John Jakobsen, representant för Föreningen Uppror. Han kommer visa hur Föreningen har finaniserat nyhetsbyrån ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia) från 2002-2016. Colombias åklagare hävdar att FARC-gerillan har finaniserat nyhetsbyrån som startades 1995 av Pérez och Flammans latinamerikareporter Dick Emanuelsson.

– Rättegången är en politisk häxprocess som avser att en gång för alla slå ned och tysta alla oppositionella medier mot den colombianska staten i utlandet.

Det menar Emanuelsson, som befinner sig i Sverige sedan några dagar. Han har för tidningen Flammans räkning bevakat Colombia sedan 1980 och var ackrediterad i Bogota mellan oktober 2000-december 2005. Han tvingades lämna Colombia efter att ha mordhotats under hela 2005 och bevakar nu Latinamerika från militärkuppens Honduras.

Joaquin Perez, längst till vänster, demonstrerar den 25 juli 2005 mot ett colombianskt flottbesök i Stockholms hamn tillsammans med de politiska flyktingarna i Föreningen Jaime Pardo Leal.

Emanuelsson är tillsammans med Joaquin Perez en av grundarna till nyhetsbyrån ANNCOL som bildades 1995. Uribe försökte under sina åtta år som president att få stopp på nyhetsbyråns arbete via påtryckningar mot Sveriges regering. I en intervju den 13 december 2007 i den största radiostationen i Colombia, Radio Caracol, sa Uribe:

Uribes syn på yttrande-
frihet och journalisters
säkerhet.
”Dessa individer hos ANNCOL som har en webbportal till sitt förfogande och som finns här i Colombia, i utlandet, i Europa. . . svaret till er är att vi ska försöka få dem i fängelse. En bandit av dessa i ANNCOL är mer skyldig än bönderna som lurats av gerillan”.

Mot detta öppna hot, gjorde svenska UD gjorde ett osedvanligt skarpt uttalande där det krävde respekt för de internationella lagar och konventioner som rör politiska fångars status i utlandet och mot den förföljelse som ägde rum mot journalister (bland dem Emanuelsson) och ledamöter av Högsta Domstolen i Colombia.

Sverige och EU ser med stor oro att ett stort antal personer inom journalistkåren, rättssystemet och det civila samhället är föremål för förföljelse och avlyssning av kommunikationer. Det är mycket viktigt att saken undersöks och de ansvariga ställs inför rätta” http://www.argenpress.info/2010/02/cancilleria-sueca-se-pronuncia-sobre.html.

Colombias spionnätverk i Sverige

– När Uribe tillträdde presidentposten i augusti 2002 fattade han samtidigt beslutet om att inrätta ett spionnätverk med det tjusiga namnet; ”Ett Nätverk i utlandet av 100.000 vänner till Colombia”. I själva verket skapade ambassaden ett nätverk av spioner mot i första hand Föreningen Jaime Pardo Leals medlemmar, radiostationen Café Stereo och nyhetsbyrån ANNCOL, säger Emanuelsson och tillägger:

– Den man som fick uppdraget av Uribe att bilda spionnätverket var Ernesto Yamhure, utsedd av Uribe som ambassadens 1:e sekreterare 2003. Denne togs på bar gärning när han spionerade och fotograferade de colombianska flyktingarna under en manifestation den 25 juli 2005, en händelse som uppmärksammades i Aftonbladet, Flamman och Sveriges Radio. Uribe tvingades kalla hem Yamhure som fick sin diplomatiska karriär spolierad. Denne man anklagade mig, ANNCOL, Jens Holm, Colombia-Nätverket, de norska ungsocialisterna och de colombianska flyktingarna i Sverige för att stå i den colombianska gerillans tjänst. Föreningen anklagades för att utgöra ”FARC-gerillans terroristnäste i Sverige”. Det är bland detta spionnätverk som den colombianska åklagarsidan har fiskat upp ett ”vittnesmål” som rent allmänt anklagar Joaquin Perez för att vara i FARC-gerillans ”Europaambassadör”, en anklagelse som även Yamhure har tilldelat mig i flera krönikor i colombiansk press, en grotesk och absurd anklagelse, hävdar Emanuelsson.

Ambassadspionen är på flykt och Uriberepresentanter går i exil

Ernesto Yamhure kallades till förhör i slutet av förra året av en specialåklagare i Bogota för att ställas till svars för hans ”paramilitära konsultverksamhet”. Men han har gått under jorden utomlands efter det avslöjats att han var personlig vän och politisk rådgivare till de paramilitära dödsskvadronernas chef, Carlos Castaño. Åklagarämbetet anklagar Castaño för att ha mördat 150.000 civila colombianer. De har, i likhet med de politiska flyktingarna i Sverige, också utpekats för att ”stå i tjänst hos gerillan”.

Till höger på bilden; Ernesto Yamhure, 1:e sekreterare på ambassaden i Stockholm samtidigt som han stod i
tjänst hos de paramilitära dödsskavdronernas chef, Carlos Castaño, ansvarig för tusentals colombianers död.
Uribe drog tillbaka Yamhure efter att han avslöjats som spion mot de politiska colombianska flyktingarna
i Sverige men fortsatte i Colombia att peka ut Anncol, Radio Café Stereo eller de svenska journalisterna
Joaquin Perez och Dick Emanuelsson för att vara "FARC-ambassadörer".

DAS-chefen Maria Pilar de Hurtado lämnade Colombia förra året för att undvika ställas inför rätta för förföljelserna och avlyssningarna av journalister och ledamöter av Högsta Domstolen. Hurtado gick i exil i Panama där hon fick asyl hos Ricardo Martinelli, politisk frände till Uribe som försvarade sin polischef med orden att "i Colombia pågår det en förföljelse av medlemmarna i min administration".

María del Pilar Hurtado svär inför Uribe eden som ny chef för den hemliga politiska polisen DAS.

Luis Carlos Restrepo, Uribes "Fredskommissionär, kallades till förhör hos åklagarämbetet i Colombia i början av året men lämnade landet och misstänks gömma sig i USA eller Spanien. Restrepo är tillsammans med ett antal generaler ansvarig för att ha genomfört en bluff-desertering av en hel FARC-front. I själva verket samlade Restrepo ihop ett stort antal småtjuvar, knarkmissbrukare som överlämnade ett antal otjänliga gevär som paramilitärerna hade försett Restrepo med i en ceremoni som avsåg att inför den allmänna opinionen visa "resultat i kriget mot FARC".

Joaquin Perez offer för Uribes politiska agenter

– Anklagelserna mot Joaquin Perez är riggade av individer som den colombianska ambassaden i Stockholm har rekryterat och den colombianska staten har betalat. Joaquins och radiostationens Café Stereos och Föreningen Jaime Pardo Leals aktiviteter i Sverige har varit helt offentliga och lagenliga. Men för Uribe&Santos handlar det om att ”tillintetgöra” all politisk opposition i utlandet mot den statliga terrorismen i Colombia, sammanfattar Emanuelsson.

Han är en av sex journalister i Colombia som förföljdes, registrerades och fick hela sitt liv dokumenterat sekund för sekund av ”G3”, en olaglig hemlig grupp inom Uribes politiska polis DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

Den svenske journalisten Dick Emanuelssons arbete och liv i Colombia registrerades på
454 A4-sidor av "G3", en hemlig olaglig grupp inom DAS.
 
Terrorn i Colombia mot Emanuelsson från ”DAS-G3” har resulterat i att han deltar i fyra rättsprocesser mot de ansvariga cheferna för den politiska polisen. I den första rättegången mot Jorge Noguera, chef för DAS under Emanuelssons ackreditering (2000-2005) i Colombia, dömdes Noguera till 25 års fängelse för att ha överlämnat namnlistor på oppositionella till de paramilitära dödsskvadronerna. Dessa avrättade därefter flera av de namngivna personerna.

Det är denna politiska säkerhetspolis som aktiverades 2002 på Colombias ambassad på Östermalmsgatan 44 i Stockholm efter att Uribe tillträtt på presidentposten. Till sig knöt de ett antal colombianer i Sverige som nu också ställer upp för att vittna den 16 april mot Joaquin Perez.

–Joaquin Perez måste släppas på fri fot och skickas tillbaka från Colombia till Sverige. Men det är en oerhört märklig tystnad i fallet Perez från Carl Bildt, Reinfeldt och andra som har uttalat sig och krävt att de två andra svenska journalisterna fängslade i Etiopien ska friges. Varför är det så märkligt tyst från regeringens sida i fallet Perez. Och varför har man inte gått till botten med den colombianska statens spioneri på svensk mark? undrar Emanuelsson som hänvisar till hur de colombianska agenterna på åklagarnas uppdrag under 2011 förhörde colombianer på den colombianska ambassaden i Stockholm.


Den 7 augsuti 2005 skickade Yamhure ett memorandum till DAS-G3 med anledning av
demonstrationerna den 25 juli 2005 i Stockholms hamn. Källan ("fuente") var: "den regelbundna, pålitlig och
tillgång
av information från
tredje part", läs spionnätverket. Men det anmärkningsvärda i
ambassadrapporten var att den återfanns i den svenske journalisten Dick Emanuelsson mapp som
"DAS-G3" hade upprättat över hans liv och arbete i Colombia. Det bekräftar hur ambassaden
spionuppgifter inte bara riktades mot de colombianska politiska flyktingarna i Sverige men
också mot en svensk journalist. Det bekräftar också hur ambassaden stod i förbindelse med den i

Colombia olagliga gruppen "G3". Klicka i bilden för större format.

Nedan finns ett antal olika källor med en utförlig information om hur spioneriet, såväl i Sverige som i Spanien, Belgien och Colombia.

Telefonkontakt Alberto Muñóz från Kommittén, tel. 0733-2238-15 eller Dick Emanuelsson, vittne i rättegången mot Joaquin Perez, 073-9794-613.
Litteraturhänvisningar:
URIBE SPIONERAR (1)
Med Uribes politiska polis i hälarna
En hemlig grupp (G3) inom politiska polisen DAS bevakade, förföljde, registrerade och mordhotade minut för minut Flammans DICK EMANUELSSON under sin tid som reporter i Colombia (2000-dec. 2005). Mappen/akten omfattar 450 A4-sidor som dokumenterade Emanuelssons liv och rubricerades ”OPERACION CANELA”.UD:s ställningstagande i anslutning till de hot som Alvaro Uribe riktade mot colombianska politiska flyktingar i Sverige 2007 och nyhetsbyrån ANNCOL:

As a part of the work of Ministry of Foreign Affairs (Sweden), we follow very -carefully statements by Heads of States and heads of governments. We react when we find it valid to do so either within the European Union framework of foreign policy and common security or bilaterally. Respect for human rights and for international humanitarian law constitutes an essential part of Sweden's foreign policy. Of course, we follow up adequately any eventual declarations, especially if they affect the safety of Swedish citizens.

The (Swedish) Foreign Ministry closely monitors the progress of human rights and international humanitarian law in Colombia. Our embassy in Bogota maintains a continuous dialog on these issues with the Colombian Government and the (Swedish) Foreign Ministry holds talks on these issues with representatives of the Colombian Government and with the Colombian Embassy in Stockholm. A second meeting on human rights between the EU and the Government of Colombia was held during the Swedish Presidency of the EU.

Sweden and the EU observe with very great concern that a large number of people in the media, the judicial system and civil society are objects of persecution and interception of communications. It is very important that the matter be investigated and that those responsible are brought to justice.

The Office of the High Commissioner for Human Rights has an important role in Colombia and Sweden is the largest donor. Swedish cooperation for development supports several Swedish and Colombian organizations working on human rights. This work is of utmost importance to oversee the development of the human rights situation in Colombia and contribute to the consolidation of a culture in which violations of human rights will not be tolerated.

In accordance with Swedish immigration policy, a large number of Colombians needing protection have received permanent residence in Sweden. Swedish citizens and people with a residence permit are covered by Swedish legal protections and enjoy freedom of expression and of the Press.

The Vienna Convention governs the activities in which diplomatic missions can engage. We assume that the Colombian Embassy in Sweden complies with that.

----------------------------------------------------------------

På spanska:

Yamhure y el espionaje a exiliados en Suecia

La línea directa entre el jefe paramilitar y el diplomático de Uribe

Mensaje de Ernesto Yahmure al jefe paramilitar Carlos Castaño 18-11-02


NOTAS:
[1] “DAS, TERRORISMO DE ESTADO”, la carpeta con 454 páginas que armó DAS sobre la actividad periodística y privada de la vida del periodista sueco Dick Emanuelsson (http://das-terror.blogspot.com/).
http://das-terror.blogspot.com/2011/05/folio-22.html
[2] Juzgado Sexto AZ 63 Penal 0: El espionaje del DAS-G3 contra los dos periodistas y el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. http://es.scribd.com/doc/58645668/Juzgado-Sexto-AZ-63-Penal-0-El-espionaje-del-DAS-G3-contra-la-oposicion-de-Uribe
[3] Editorial de Juan Gossaín. Sobre las “chuzadas” del DAS. http://www.rcnradio.com/node/22862

EL TERRORISMO DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL EXTERIOR

Algunos reportajes de Dick Emanuelsson sobre el espionaje del DAS-G3

1). Asesor político de Carlos Castaño está señalando a periodistas y parlamentarios suecos desde Radio Caracol.
http://www.argenpress.info/2011/05/colombia-asesor-politico-de-carlos.html
2) El espionaje de Uribe en España y en Colombia contra españoles http://www.albatv.org/El-espionaje-de-Uribe-en-Espana-y.html
3) Cancillería sueca se pronuncia sobre amenazas de Uribe contra refugiados políticos en Suecia http://www.argenpress.info/2010/02/cancilleria-sueca-se-pronuncia-sobre.html
4) Ex diplomático Uribista, en Estocolmo, fue asesor político de Carlos Castaño quien pagó por su trabajohttp://www.argenpress.info/2009/05/ex-diplomatico-uribista-en-estocolmo.html
5) Uribe amenaza s cineastas argentinos y a refugiados políticos colombianos. Embajador colombiano en Suecia desconoce las declaraciones de Uribe http://www.argenpress.info/2010/01/uribe-amenaza-cineastas-argentinos-y.html
6) VIDEO: “¿Yo entonces puedo escribir en su página que Álvaro Uribe es un Narco-Presidente”? La Fuerza Aérea (FAC) no quiere saber de su propia publicación.
Esta es la entrevista con la teniente coronel Nancy Cárdenas, máxima jefe de las publicaciones de la Fuerza Aérea Colombiana donde miente cuando dice que la crónica de Yamhure fue tomada del diario El Espectador. En realidad fue tomado de la Revista del Ejército Nacional de Colombia, mayo-junio 2010, escrito por Yamhure, el asesor político de Carlos Castaño 
http://www.kaosenlared.info/noticia/121029/yo-entonces-puedo-escribir-pagina-alvaro-uribe-narco-presidente
Videos YouTube(3): “Yo soy integrante de la Comisión Internacional de las FARC“
7) Colombia: Así arma el jefe del G3, José Obdulio Gaviria, el expediente contra Joaquín Pérezhttp://www.argenpress.info/2011/05/colombia-asi-arma-el-jefe-del-g3-jose.html

Tags: , , , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international