Öppet brev till den svenska regeringenÖppet brev till den svenska regeringen

Herr Statsminister

John Fredrik Reinfeldt

I min egenskap av samvetsfånge, inspärrad i högsäkerhetsfängelset La Picota/Eron i Colombias huvudstad Bogotá, redogör jag för följande händelser:

Jag greps i Caracas den 23 april 2011. Jag förvägrades en vederbörlig försvarsprocess i den Bolivarianska Republiken Venezuela och skickades omedelbart till Colombia. Än idag har jag inte fått veta vilka åtgärder Sveriges Konsulat i Venezuela vidtagit eller vilka skäl som Caracas åberopade inför Konsulatet för att motivera en så drastisk och rättstridig åtgärd.

Den colombianska staten är inte precis demokratisk, vilket man inte heller kan påstå om dess rättsväsende, som inte kan garantera de misstänkta en rättssäker prövning.

Min hälsa, liksom den hos alla övriga fångar som hålls inspärrade över hela landet, är i fara. I nästan ett år har jag insisterat på att få genomgå två operationer, vilket visar bristerna hos det colombianska sjukvårdssystemet, Herr Statsminister.

Colombia är en fångvaktarstat. Att tänka annorlunda, avslöja dolda sanningar eller t.o.m. ’stjäla en buljongtärning för att överleva’ kan leda till 8 års fängelse, som det straff som domstol nr 7, Specialiserad mot Terrorism, tilldelade mig för några veckor sedan. Herr Statsminister, Colombias fängelser är fullspäckade med fångar. Varje dag kommer det in nya fångar, vilket förvärrar de redan omänskliga livsvillkoren i fängelserna.

Jag har aldrig begått något brott i Sverige, Herr Statsminister. Detta kan de säkerhetsorgan i det land, Sverige, som tog emot mig 1993, intyga. Jag har inte heller brutit mot den colombianska lagen. Trots detta har jag suttit fängslad i 18 månader och blivit dömd till åtta år för uppsåt till brott, en anklagelse som fått större proportioner till följd av intoleransen hos den styrande klassen i Colombia.

Jag ber er, Herr Statsminister, att noga beakta mitt brev, till gagn för ett land som Sverige – mitt andra hem- som intar en ledande ställning i världen när det gäller att försvara mänskliga rättigheter.


Med vänlig hälsning,

Joaquín Pérez Becerra
Svenskt personnummer: 560212-2698

Tags: , , , , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international