IntervjuRättegång mot terrormisstänkt svensk


Sveriges Radio
P1

Den svenske småbarnspappan Joaquín Pérez är åtalad i Colombia för samröre med Farc-gerillan efter att ha drivit en sajt i Sverige, andra menar att åtalet är ett angrepp på yttrandefriheten. I dag kommer Jens Holm (V) att vittna i den pågående rättegången. Vi hör Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Lars Palmgren, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. 


Tags: , , , , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international