Artikel


Joaquín Pérez Becerra

Nils Lundgren 

3 maj 2012


Världsdagen för pressfrihet firas den 3 maj varje år och har till syfte att hedra de uppoffringar som gjorts runt om i världen för pressfrihet. Dagen ska också påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten vilket stadgas i artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Svenske medborgaren och journalisten Joaquin Pérez Becerra har idag suttit fängslad i Colombia i över ett år utan dom. Men Sveriges Utrikesdepartement vill "inte recensera rättsprocessen". Alltfler politiska flyktingar i Sverige undrar nu vad deras svenska medborgarskap ger dom för skydd.Colombias regering vill skrämma alternativa medier till tystnad

Oavsett om den i Colombia fängslade svenske medborgaren och journalisten Joaquin Pérez Becerra är ledare inom Farc eller inte så blir det svårt för honom att få en rättvis rättegång. - Det är en rättegång som inte bara har till syfte att svärta ner Farcgerillan utan även rörelser som startats av flyktingar utomlands. Det här är en politisk process som drivs från presidentpalatset, därför kommer det aldrig bli jämlika styrkeförhållanden i rättegången, säger Becerras advokat Rodolfo Rios. Förhandlingen skjuts nu återigen upp eftersom åklagaren överklagat processen.

Åklagarsidan började med att den 16 april utöka sitt team med två åklagare med hög juridisk kompetens, och cirka tio utredare. Några av dessa deltog i de militära operationerna där Farc-ledarna Raul Reyes, Jorge Briceño och Alfonso Cano dödades. Trots att processen med framläggande av bevis redan avslutats, lämnade åklagarsidan ändå in mer än 300 sidor skriftlig bevisning, som uppges ha samlats in vid den militära operationen då Alfonso Cano dödades. Domaren godkände detta, trots att försvaret motsatte sig. Därefter presenterade åklagarsidan tio nya vittnen, som domaren inte godkände, men åklagarna överklagade domarens beslut. Förhandlingen kommer nog inte att återupptas innan det gått 2 månader eftersom åklagarmyndigheten överklagat processen.


Försvarsadvokatens slutsats av detta är att det är en politisk rättegång. - Det står nu klart att det i Colombia pågår ett rättsligt krig mot Anncol, Radio Café Stereo och andra alternativa media. Det finns ett politiskt hat och en hämndlystnad riktad mot Joaquín sedan han flytt till andra sidan jordklotet. – Sverige var ett land som välkomnade mitt sätt att tänka och tycka. Jag behövde aldrig känna mig rädd när jag ägnade mig åt radio, hemsidor och politiskt arbete. 1996 var han med och grundade nyhetsbyrån Anncol som ger en helt annan bild av konflikten i Colombia än den som dominerar det colombiansk medielandskapet. På Anncols hemsida samsas kommunikéer från gerillan med uttalanden från Colombias sociala rörelser och artiklar från kommersiell media.  I december 2007 lovade den dåvarande presidenten Alvaro Uribe att fängsla personerna bakom Anncol, oavsett om de befinner sig i Colombia eller Europa. Retoriken från Colombia skruvades upp till den grad att exil­colombianerna bakom Anncol i januari 2010 bad den svenska regeringen om skydd.


Kommittén  Frige Joaquin håller med om att det är en politisk rättegång vars syfte är att tysta och kriminalisera den colombianska exilen. - Så som det hela håller på att utveckla sig är det mest troliga att vi framöver får vända oss till den internationella opinionen. Det är dags att intensifiera kampanjen för Joaquín och för försvaret av pressfriheten.


Joaquín Pérez Becerra är aldrig lagförd för brott i Sverige och har aldrig varit efterlyst av svenska myndigheter

Trots att svensk polis rapporterat till Utrikesdepartementet att Joaquín Pérez Becerra aldrig är lagförd för brott i Sverige och aldrig har varit efterlyst av svenska myndigheter, så uttalar Linn Duvhammar vid UDs enhet för press, information och kommunikation, att det kan finns sakliga skäl för åtalet mot Joaquín Pérez Becerra i Colombia: - Det framgår i de anklagelser som ligger till grund för häktningen att han är anklagad för allvarlig förberedelse till brott samt finansiering av terrorism och administration av resurser ämnade för terrorism. Det finns ingen anledning för UD att spekulera i om han gripits i sin yrkesutövning eller inte."

Kort svar från UD

Linn Duvhammars svar på frågan Hur reagerar och agerar svenska myndigheter, UD och ambassaden i Colombia,  på ett uppehåll i förhandlingarna, dvs att Joaquín Pérez Becerra tvingas vara kvar i fängelset där han "fruktar för sin säkerhet? är kort:  "UD recenserar inte rättsprocessen."

Joaquin Pérez Becerra själv tror att den colombianska staten vill stänga Anncol eftersom de har visat hur statsapparaten samarbetat med paramilitära grupper och knarkkarteller. Han ser rättsprocessen som ett angrepp på press- och yttrandefrihet med syfte att skrämma andra alternativa medier till tystnad. – Den colombianska regeringen är rädd för den internationella opinionen. Det är deras ömmaste punkt.

Det åligger nu försvaret att studera mer än 4 500 mappar med åklagarsidans skriftliga bevisning, och även att gå igenom mer än 15 CD-och DVD-skivor som innehåller information från undersökningen mot Joaquín.


Domstolen beslutade att försvarets vittnen skall vittna via TV-länk på de colombianska konsulaten på de platser där de befinner sig, vilket försvaret skall redogöra för. Den svenske riksdagsmannen Jens Holm vittnar vid konsulatet i Stockholm, den svenske journalisten Dick Emanuelsson i Tegucigalpa i Honduras,  medlemmarna i den bolivarianska rörelsen Carlos Casanueva vittnar vid konsulatet i Caracas (Venezuela), Narciso Iza Conde vid konsulatet i Santo Domingo (Dominikanska Republiken), Joaquín Pérez Becerra fruktar för sitt liv i högsäkerhetsfängelset La Picota ju längre rättegångsprocessen förhalas. I fängelset som har kapacitet för 2 000 personer sitter enligt de senaste uppgifterna 9 028 fångar. –  Solen når oss aldrig och det är alltid kallt. Många blir sjuka och vården är undermålig. Jag har suttit här i ett år nu och det verkar som att de kan trolla fram nya anklagelser när de vill. Det finns ingen rättssäkerhet i Colombia, säger Pérez Becerra. Joaquin Pérez Becerra uppges riskera mellan 8 och 12 års fängelse om han blir dömd av den colombianska domstolen.


© NILS LUNDGRENGösta Hultén Talesperson Charta 2008 Gösta Hultén, Talesperson Charta 2008: "Jag ser gripandet och anklagelserna för "terrorism" mot journalisten Joaquin Perez Beccera som ännu ett exempel på hur diktaturer och auktoritära regimer runt om i världen utvidgar begreppet terrorism till regimkritiker - på liknande sätt som regimen i Etiopien gjort mot Martin Schibbye och Johan Persson. Det är en farlig utveckling, som Sverige och UD måste ta tydligt avstånd från, var den än förekommer."


Flera artiklar i Folket i Bild/Kulturfront:
... hat och en hämndlystnad riktad mot Joaquín sedan han flytt till andra sidan jordklotet. – Sverige var ett land som välkomnade mitt sätt att tänka och tycka. Jag behövde aldrig känna mig rädd när jag ägnade ...
2.
Den svenske medborgaren Joaquín Pérez Becerra förs in i den klaustrofobiska rättssalen i centrala Bogotá av två tungt beväpnade fångvaktare i blå uniformer. På sig har han en svart Haglöfs-fleecetröja ...
Joaquín Pérez Becerra är aldrig lagförd för brott i Sverige och har aldrig varit efterlyst av svenska myndigheter enligt dokument från Utrikesdepartementet, UD.
Svenske medborgaren och journalisten Joaquín Pérez Becerra sitter sedan snart ett år, utan rättegång och dom, i fängelset La Picota, ett av de farligaste fängelserna i Colombia.
Colombia. Inspärrad. Sedan 21 april 2011 är journalisten Joaquin Becerra Perez frihetsberövad utan större uppmärksamhet.
Tags: , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international