Artikel


TT-artikel kan skapa juridiska problem för fängslad svensk journalist i Colombia

Av Dick Emanuelsson, Tegucigalpa, Honduras


Rubrik och ingress saknar helt grund. Frågan alla svenska journalister borde ställa sig
är varför det råder total tystnad från UD:s sida i fallet med den svenske journalisten
Joaquin Perez, som sedan ett drygt år sitter fängslad i Colombia, anklagad för att vara
chef för nyhetsbyrån ANNCOL, som sedan 1994 verkar från Sverige.

I en signerad artikel av reportern Ylva Mossing om den i Colombia fängslade svenske journalisten Joaquin Pérez, insinuerades det i att han skulle kunna komma att ingå i en fångväxling med en fransk reporter. TT-artikeln har publicerats i en rad svenska medier men motsvarar inte vad som har sagt och gjorts i fallet.


Den franske reportern, Roméo Langlois, deltog i en militär expedition som organiserade av militära special- och arméstyrkor som drabbade samman med FARC-gerillans 15:e Front i södra Colombia för två veckor sedan. Först efter sju timmars strider, kastade Roméo Langlois av sig arméhjälmen och den skottsäkra vapenrocken och sprang över till gerillans posteringar. Bakom sig lämnade han fyra döda soldater och ett 20-tal sårade.

Colombias väpnade styrkor inledde omedelbart militära operationer med tusentals soldater och stridsflyg. Men utan resultat. I söndags framträdde en gerillaledare inför en utländsk journalist och inför dennes videokamera bekräftade gerillan att Langlois var lindrigt sårad i en arm men att han hade fått läkarhjälp och var välbehållen. Gerillaledaren sa, på reporterns fråga om fransmannen, att det är en ”impasse” som vi snart hoppas övervinna.


Enligt de första krigsrapporterna stupade 15 armésoldater, en siffra som senare sänktes till
fyra men 20 sårade. Gerillan förlorade tre gerillasoldater. Striderna pågick i tio timmar.

COLOMBIAS MASSMEDIA ÄR hårt styrda och har också, på grund av ägandeförhållandena, en stark politisk ståndpunkt som av logiska skäl är regeringsvänlig. En colombiansk journalist, Luis Ernesto Almario, som gick i exil till Australien för 30 år sedan, intervjuades via telefon av den colombianska radiostationen Radio W där denne, helt på personligt bevåg, menade att både Langlois och Joaquin Pérez kunde betraktas som krigsfångar och därför kunde utväxlas.


Denna personliga ståndpunkt har nu förvandlats i svensk press till att ”Farc vill byta fransman mot svensk”, som Aftonbladet [1] igår onsdag titulerade sin nyhetstext. Det är en helt felaktig tolkning av intervjun [2].


Luis Ernesto Almario har flera gånger deltagit i debattprogram i radiostationenRadio Café Stereo som sänds från Stockholm och som har medarbetare från de flesta världsdelar som kommenterar olika politiska skeenden i Colombia. Även denne reporter deltar från Latinamerika i radiostationens sändningar.

Den militära underrättelsetjänsten samt Colombias politiska hemliga polis, fram till idag DAS, har i alla år i sina rapporter pekat ut radiostationen och nyhetsbyrån Anncol för att vara finansierade och stå i FARC-gerillans tjänst, en klassisk anklagelse för att ”neutralisera” den politiska oppositionen mot en av de värsta stater i brott mot de mänskliga rättigheterna som den som Colombia representerar.

Men det räcker inte. Reportrar, ledamöter av Högsta domstolen, vänster- eller fackledare har systematiskt registrerats, förföljts och utsatts för mordhot för att de slagit vakt om rätten att ifrågasätta eller, om man så vill, helt enkelt göra sitt jobb. Som journalist under nära sex år i Colombia förföljdes denne reporter sekund för sekund vilket går att läsa i de dokument som åklagarämbetet beslag i DAS´ högkvarter [3].


Den hemliga politiska polisen, DAS, underställd Uribe, avlyssnade
journalister och ledamöter av HD. Bland annat den svenske journalisten
Dick Emanuelsson som var ackrediterad under fem år i Colombia.
Säkerhetspolisen dokumenterade han arbete och liv på 454 sidor.
Vad gjorde Svenska Journalistförbundet och dess medlemstidning?

DE TVÅ REPORTRARNA SOM INTERVJUADE Luis Ernesto Almario, insisterade hela tiden i att fråga Almario vad ”FARC ansåg”, vilket Almario svarade att det var han själv, inte FARC, som föreslog utväxlingen mellan Perez och Langlois och att han inte hade något som helst att göra med FARC-gerillan. att han inte vad FARC-gerillan ansåg i hans förslag om en fångutväxling.


Men TT-texten, som korrigerades efter att jag igår onsdag samtalade med TT:s Agneta Styrman via telefon från Honduras, är nu KÄLLA, inte bara för de svenska medierna utan för diverse skribenter som kan komplicera den juridiska situationen för den svenske journalisten Joaquin Perez. Deras texter kan användas som ”KÄLLA” för den colombianska åklagaren i rättegången mot Joaquin Perez.

För planeten är i dag åtkomlig på bara några sekunder och kan stå dyrt för en person som Joaquin Perez, som nu kan sammanlänkas, på basis av en TT-artikel, med FARC-gerillan.


Gerillans kommunikéer återges i alla de stora medierna. Det betyder inte
att de skulle stå gerillan nära.

En rättelse gjordes efter telefonsamtalet till TT. Men då var "källan"  redan ett faktum
för åklagarämbetet i Bogota och alla de "FARC-ologer" som målar ut varje
oppositionell i Colombia som en presumtiv gerillasoldat.

EN AV GERILLANS PUNKTER i den kommuniké [4] som publicerades i måndags, var att det i Colombia borde startas en omfattande debatt om reporterns roll i den väpnade konflikten i Colombia.


Varför inte förlägga en sådan debatt till Stockholm. Åren av väpnad och social konflikt i Colombia utgör en enorm källa som studiematerial för också våra reportrar.

En av frågorna skulle till exempel vara en annan punkt i gerillans kommuniké:”Man kan fråga sig vilka åtgärder de colombianska myndigheterna hade vidtagit om en journalist, med gott uppsåt och sanna informativa kriterier, hade deltagit i attackerna tillsammans med ett gerillaförband och som under dessa strider hade tillfångatagits av armén?”

Tillsammans med Joaquin Perez grundare av Nyhetsbyrån ANNCOL.


NOTER:

[1] Farc vill byta fransman mot svensk
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14799441.ab

[2]. Luis Ernesto Almario, colombiano exiliado hace 30 años en Australia pidió intercambiar a Roméo Langlois por Joaquín Pérez, fundador de Noticias de Anncol.http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/luis-ernesto-almario-colombiano-exiliado-hace-30-anos-en-australia-pidio-intercambiar-a-romeo-langlois-por-joaquin-perez-fundador-de-noticias-de-anncol/20120508/oir/1684059.aspx

[3] DAS, TERRORISMO DE ESTADOhttp://das-terror.blogspot.com/

[4] El Secretariado de las FARC-EP confirma que la guerrilla tiene en su poder el reportero francéshttp://anncol1.blogspot.com/2012/05/el-secretariado-de-las-farc-ep-confirma.html

Läs mer:

”Jag åtalas för att tystas”Tigran Feiler möter terrorstämplade svensken i Colombias ökända fängelsehttp://mobil.aftonbladet.se/kultur/article14710333.ab?partner=www


Tags: , , , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international