Artikel


Svensk journalist dömd till fängelse i Colombia


Publicerad 20 september 2012
Den svenska journalisten Joaquin Peréz Becerra har just dömts till ett mångårigt fängelsestraff i Colombia. Men både regering och massmedia hemma i Sverige sitter med armarna i kors.
”Den svenska regeringen har kritiserats för passivitet visavi de fängslade etiopiensvenskarna. I fallet Joaquin Pérez har dess aktivitet varit nästintill obefintlig.”
Samma vecka som journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye släpptes ur etiopiskt fängelse kom beskedet att en annan svensk journalist, Joaquin Pérez Becerra, fällts i en colombiansk domstol. Domskälen är helt klart politiska.
Domstolen i Bogota har förklarat Joaquin Pérez Becerra skyldig till samröre med gerillarörelsen Farc och för att ingå i dess internationella kommission. Däremot frias han från de konkreta anklagelserna om att ha finansierat och administrerat Farcs verksamhet.
Joaquin Pérez Becerra kom till Sverige som politisk flykting 1994. Han fick svenskt medborgarskap 2000. Sedan fler år tillbaka har han avsagt sig sitt colombianska medborgarskap. Han greps och fördes till Colombia när han var på väg till Venezuela i april 2011.
I Sverige har Joaquin Pérez Becerra arbetat som redaktör för nyhetsbyrån Nya Colombia (ANNCOL) och närradiostationen Radio Café Stereo. Där har han varit ett aktivt språkrör för vänsteroppositionen i Colombia.
Men trots att verksamheten har bedrivits på svensk mark av en svensk medborgare och helt i enlighet med svenska demokratiska spelregler har Joaquin Pérez Becerra ändå dömts till ett mångårigt fängelsestraff i en colombiansk domstol.
Anledningen är att Joaquin Pérez Becerra har fört fram politiska åsikter som har retat regimen i sitt forna hemland. Farc har sedan länge stämplats som en terroristorganisation av både Colombia, USA och EU.
Den svenska regeringen har kritiserats för passivitet visavi de fängslade etiopiensvenskarna. I fallet Joaquin Pérez Becerra har dess aktivitet varit på gränsen till obefintlig. Förutom att svensk ambassadpersonal i Bogota har följt rättegången på plats har inte mycket hänt.
På utrikesdepartementet i Stockholm handlar Joaquin Peréz Becerras öde inte om att regimen i Colombia försöker att tysta en i Sverige boende och verkande kritisk journalist. Istället betraktas rättegången som en i första hand juridisk process.
– Den har ju definitivt politiska inslag men Farc-gerillan har ju också sysslat med en hel del ganska allvarlig terrorism och det måste man också väga in när man betraktar fallet, säger UD:s presschef Anders Jörle till Dagens Eko.
Det är svårt att se hur Joaquin Peréz Becerra skulle kunna ha ägnat sig åt terrorverksamt i Colombia när han befunnit sig på andra sidan jordklotet i Sverige. Om han ägnats sig åt terrorism i Sverige borde han rimligen ha dömts i en svensk domstol.
Domen mot Joaquin Peréz Becerra fälldes i lägsta juridiska instans. Hans försvarsadvokat Rodolfo Rios har meddelat att domen kommer att överklagas. I Sverige fortsätter det enträgna opinionsarbetet att väcka uppmärksamhet om fallet.
Tags: , , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international