Artikel plus videorStöd den fängslade svenske journalisten Joaquín Pérez Becerra 


Nils Lundgren
19 juli 2012 
Återigen sköts rättegången upp mot den svenske journalisten Joaquín Pérez Becerra, ytterligare en förhalning som innebär att Joaquín Pérez Becerra nu fängslats sedan den 24 april 2011, utan rättegång.  En manifestation genomfördes utanför ambasaden i Stockholm, för att rättsprocesssen ska ogiltigförklaras eftersom den svenske medborgaren Joaquín Pérez Becerras rättigheter kränks.


Video: Joaquín Pérez Becerra, journalist! Inte terrorist
Video: Ogiltigförklara rättsprocessen mot den svenske journalisten Joaquín Pérez Becerra

Video: Solidaritet med den fängslade svenske medborgaren Joaquín Pérez Becerra  Video: Manifestation till stöd den fängslade svenske journalisten Joaquín Pérez BecerraTV-intervju med Alberto, som deltog i manifestationen utanför ambassaden

Tags: , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international