Artikel

Den fängslade svenska journalisten som ingen talar om ...

Den 23 april 2011 blev den politiska flyktingen, svenska medborgaren och nyhetsförmedlaren Joaquín Pérez Becerra olagligen fängslad på flygplatsen Maiquetía i Caracas. Han hade rest till Venezuela för att bedriva sitt journalistiska arbete i sin egenskap av redaktör för Nyhetsbyrån Nya Colombia (ANNCOL) och som medlem i närradiostationen Radio Café Stereo. Den colombianska regeringen lyckades, tack vare falska internationella arresteringsorder och oäkta identitetshandlingar föra över honom till Bogotá, Colombia, 55 timmar efter gripandet.
Trots att Joaquín Pérez Becerra är politisk flykting, bosatt i Sverige sedan 1994 och svensk medborgare sedan 2000, överfördes han av den colombianska regeringen till Colombia, utan den obligatoriska protesten från de berörda svenska myndigheterna. Detta skedde i strid mot de befintliga internationella avtalen om skydd av flyktingar, såsom "Konventionen om flyktingars rättsliga ställning" från 1951 och det därpå följande Protokollet från 1967. Avtal som undertecknats av alla tre inblandade staterna Venezuela, Colombia och Sverige.
Joaquín Pérez Becerra har hållits kidnappad i nästan ett år, men den svenska regeringen visar fortfarande inget intresse av att värna om denne medborgares öde, man har inte ens lämnat över en protestskrivelse till den colombianska regeringen. Joaquín Pérez Becerra är offer för ett hänsynslöst rättsligt skådespel och de svenska myndigheterna har en moralisk skyldighet att kräva hans ovillkorliga frigivning och omedelbara återvändande till Sverige.
Joaquín Pérez Becerra befinner sig i fängelset La Picota, ett av de farligaste fängelserna i Colombia. Det är byggt för att hysa 2 000 fångar men där vistas nu mer än 9 000 fångar.
I Colombia finns det för närvarande cirka 100 000 fångar, av dessa är 9 500 politiska fångar, däribland Joaquín Pérez Becerra. De lever under miserabla och förnedrande förhållanden, i överfulla anstalter, utan rätt till hälso- och sjukvård. De är offer för repressalier, tortyr och grymma straff och lever under ständiga hot om att bli förflyttade eller mördade.
Den 20 mars i år beslutade 550 politiska fångar att inleda en "Nationell aktion av olydnad och hungerstrejk". De bli erkända som politiska fångar, som fängslats som ett resultat av den rådande allvarliga sociala och väpnade konflikten i landet. Den colombianska Justitieministern förnekar samtidigt deras status som politiska fångar men erkänner förekomsten av en militär konfrontation i landet. De vill också att den Internationella Kommissionen (som bevakar mänskliga rättigheter i colombianska fängelser och för politiska fångar) tillsammans med organisationen ”Colombianer för fred” tillåts inspektera förhållandena i fängelserna.
FARC-EP (Colombias Väpnade Styrkor - Folkets Armé) har i början av april lovat att frige tio krigsfångar, i utbyte mot att Internationella Kommissionen tillåts genomföra humanitära besök i fängelserna. Ett villkor som den colombianska regeringen envist vägrar att acceptera.
Vi -politiska flyktingar och svenska medborgare höjer våra röster för att fördöma och anklaga den colombianska regeringens passiva bemötande av lidandet och klagomålen från politiska fångar, samvetsfångar och krigsfångar och mot hyckleriet som den colombianska regeringen visat vid otaliga tillfällen då det väpnade motståndet framfört generösa förslag till samtal/utbyte.
Vi höjer också våra röster i protest och ställer den svenska regeringen till svars för att man tillåter Joaquín Pérez Becerras och hans familjs outhärdliga lidande och för att man tillåter colombianska underrättelseagenter och paramilitärer på svenskt territorium, samt ser mellan fingrarna med att colombianska ambassaden i Stockholm rekryterar informatörer.
Vi upprepar: De svenska myndigheterna har en moralisk skyldighet att kräva Joaquín Pérez Becerras ovillkorliga frigivning och omedelbara återvändande till Sverige!

Tags: , , , , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international