Uttalande


Uttalande om den juridiska farsen mot Joaquín Pérez Becerra


De colombianska exilorganisationerna i Sverige - Föreningen Jaime Pardo Leal, dess radiostation Radio Café Stereo och nyhetsbyrån ANNCOL, med kontor, juridisk person och rättsliga registreringsnummer i Stockholm, vill påtala för den internationella opinionen:

-      Att Joaquín Pérez Becerra är en av få överlevande från folkmordet på medlemmar av det politiska partiet Unión Patriótica.

-      Att han flydde från Colombia till Sverige 1994 på grund av risken för att dödas.

-      Att han är en politisk flykting bosatt i Sverige sedan 1994.

-      Att han är grundare av föreningen Jaime Pardo Leal, radiostationen Radio Café Stereo och nyhetsbyrån ANNCOL.

-      Att han genom dessa medier påtalade brotten mot mänskliga rättigheter begångna i Colombia.

-      Att han avsade sig sitt colombianska medborgarskap år 2000 och är enbart svensk medborgare sedan dess.

-      Att han kidnappades på Maiquetía flygplatsen i Caracas, Venezuela den 23 april 2011.

-      Att han under två dagar hölls isolerad och berövades alla juridiska rättigheter.

-      Att han 55 timmar senare olagligt överlämnades till den colombianska regeringen

-      Att han är fängslad på grund av sin verksamhet som alternativ nyhetsförmedlare.

-      Att åtalet mot honom baseras på rena lögner och falska iscensättningar.

-      Att bindande internationella konventioner, protokoll, avtal och deklarationer har brutits.

-      Att han är olagligen fängslad sedan dess.

-      Att den colombianska regeringen använder sig av informatörer, spioner och falska vittnen som rekryterats av den colombianska ambassaden i Stockholm.

-      Att domen mot honom är en fars som vi vägrar att erkänna och vara delaktiga i.

Mot bakgrund av ovanstående, vägrar vi, att genom vår närvaro legitimera rättegången mot Joaquín Perez Becerra, vare sig som observatörer eller vittnen. Rättegången kommer att äga rum i april i år i Colombia. Vi kräver att vår kamrat ovillkorligen friges och att han omedelbart får återvända till Sverige.

Vi uppmanar den svenska regeringen att kräva Joaquíns omedelbara frigivning och vidta åtgärder för att förhindra att denna typ av händelser upprepas.

Vi fördömer också den colombianska regeringens planer på att hota, försöka tysta ner och spionera på den politiska oppositionen genom sin befintliga ambassad i Stockholm.

Föreningen Jaime Pardo Leal, Radio Café Stereo och nyhetsbyrån ANNCOL uppmanar hela det internationella samfundet att kräva rättvisa och att ta avstånd ifrån denna rättsvidriga process.
Tags: , , , , ,

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international