Upprop!

Vi som undertecknar det här uppropet - organisationer och enskilda personer – ansluter oss till den internationella opinionen som kräver frigivning av den svenske medborgaren Joaquín Pérez Becerra.

Joaquín Pérez Becerra, var under 80-talet kommunalråd i en colombiansk stad för vänsterpartiet Unión Patriótica (UP), som fått utstå en gigantisk förföljelse då mer än 5000 av deras främsta medlemmar mördats av paramilitära dödsskvadroner. Med stöd av sin partiledning lämnade Joaquín Colombia 1993 på grund av förföljelser och ständiga mordhot.

Sverige var landet som gav honom politisk asyl. Han bosatte sig i Stockholm, började arbeta inom äldreomsorgen, och blev svensk medborgare för 10 år sedan. Ända sedan 1993 har han hållit föredrag, både i Sverige och i Europa, om de omfattande brotten mot mänskliga rättigheter i Colombia. Han har även verkat för en alternativ nyhetsförmedling som ansvarig utgivare för den webbaserade nyhetsbyrån ANNCOL. För sin kritiska inställning har den colombianska regeringen vid upprepade tillfällen pekat ut honom som Farc-gerillans ambassadör i Europa.

Den 23 april anlände Joaquín till Venezuela för att göra ett reportage i landet och fängslades då av passpolisen. Colombias president Juan Manuel Santos hade kontaktat president Hugo Chávez och bett denne att arrestera ”en hög Farc-ledare” som var på väg till Caracas. Under de 48 timmar som Joaquín befann sig i Venezuela förvägrades Sveriges konsul i Caracas, Robert Redher, den internationella rätten att träffa sin landsman.

I stället för att låta en venezuelansk domstol pröva Colombias begäran om utlämning av Joaquín, vilket hade varit det konstitutionella förfarandet, deporterades han från Venezuela till Colombia, där han nu hålls fängslad. I Bogotá har han tillåtits träffa ett svenskt konsulärt ombud och även fått en juridisk företrädare, i väntan på rättegång.

Det är viktigt att påpeka att fackföreningsledare och människorättskämpar mördas systematiskt i dagens Colombia. Det finns alltså inga garantier för att Joaquín Pérez Becerra får en rättvis rättegång. Allt pekar på att han är dömd på förhand av det politiska etablissemanget och colombiansk regeringstrogen massmedia som utpekar honom som terrorist.

Vi protesterar mot den venezuelanska regeringens lättvindliga beslut om utvisning. Att återbörda en flykting till landet han flydde ifrån är i strid med alla internationella konventioner, och i Joaquíns fall innebär det att han utsätts för livsfara. Att han utlämnades till Colombia utgör en kränkning mot asylrätten, som säger att en stat inte får avlägsna någon till ett land där denne riskerar förföljelse.

Joaquíns öde vilar nu i de svenska myndigheternas händer. Det är endast Sveriges regering, företrädd av de svenska ambassaderna i Venezuela och Colombia, som kan göra det möjligt för Joaquín att återvända till Stockholm och återförenas med hustru och barn.

Vi vänder oss till alla människor som håller med oss om att en brutal orättvisa har begåtts.
Låt oss tillsammans kräva Joaquín Pérez Becerras omedelbara frigivning och återvändande till Sverige!

Samordningskommittén för journalisten Joaquín Pérez Becerras frigivning

Här kan du se vilka som skrivit under brevet 

Tags:

Los autores

Comité por la libertad del periodista alternativo, Joaquín Pérez Becerra, quien está preso en Colombia y le están haciendo un "juicio" amañado que viola todo el ordenamiento jurídico nacional e international